Termomodernizacja jest to szereg działań i ulepszeń zmierzających do zmniejszenia zużycia energii cieplnej danego budynku. Przynosi to dwukrotne korzyści: ekonomiczne oraz ekologiczne. Korzyści ekonomiczne związane są ze zmniejszeniem kosztów koniecznych do ogrzania pomieszczeń. W wyniku termomodernizacji zmniejszenia się zużycie energii elektrycznej, gazu lub innych paliw grzewczych. Ponadto ciepło w pomieszczeniach zatrzymuje się na dłużej. Korzyści ekologiczne zaś również związane są ze zmniejszeniem energii, gdyż dzięki oszczędności wywierany jest znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Ponadto jest to zgodne z polityką horyzontalną Unii Europejskiej – zrównoważony rozwój. 

Termomodernizacja najczęściej realizowana jest przez założenie na zewnątrz lub wewnątrz budynku warstwy ociepleniowej w postaci styropianu. Gwarantuje to w największych stopniu zatrzymywanie ciepła. Jednak termomodernizacja nie ogranicza się tylko do takich działań, gdyż obejmuje swoim zasięgiem również wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Nieszczelne dzrzwi i okna przyczyniają się do bardzo dużych strat energii cieplnej, czego zwykle nawet nie zauważamy. Aby uświadomić sobie jakie straty ciepła ponoszone są w budynku konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przed oraz po pracach termomodernizacyjnych. Przeprowadzenie audytu jest ponadto konieczne w przypadku korzystania z dofinansowania na przykład z programów rządowych, takich jak program: Czyste powietrze. Dzięki uzyskaniu dofinansowania przeprowadzenie termomodernizacji będzie znacznie prostsze, przez duże wsparcie finansowe. Procent dofinansowania zależy oczywiście od rodzaju i zakresu przeprowadzanych prac, gdyż czasem nie wszystkie prace zawarte w projekcie budowlanym zostaną objęte wsparcien w, postaci dotcji. 

Wykonanie termomodernizacji to duże zyski, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, wobec czego warto przeprowadzić ją we własnym domu. Dużą zachętą powinno stać się wsparcie finansowe z dofinansowania rządowego.

Partner artykułu – firma RemonTech https://www.maszynadocieciastyropianu.pl/