Gdzie kupić nowy i oddać zużyty akumulator samochodowy?

Akumulator służy do magazynowania energii elektrycznej potrzebnej m.in. do uruchomienia samochodu. Skuteczność ich działania związana jest z zastosowaniem takich substancji chemicznych jak ołów, kadm, rtęć czy kwas siarkowy. Są to substancje niebezpieczne, mogące...