Akumulator służy do magazynowania energii elektrycznej potrzebnej m.in. do uruchomienia samochodu. Skuteczność ich działania związana jest z zastosowaniem takich substancji chemicznych jak ołów, kadm, rtęć czy kwas siarkowy. Są to substancje niebezpieczne, mogące wyrządzić poważne szkody w środowisku naturalnym. Dlatego obrót akumulatorami jest ściśle regulowany. Jak zatem kupić akumulator i co zrobić kiedy się zużyje?

Gdzie można kupić akumulator?

Planując pozyskanie nowego akumulatora mamy szeroki wybór, jeśli chodzi o miejsce zakupu. Oczywistym jest, że powinniśmy brać pod uwagę specjalistyczne sklepy oraz warsztaty samochodowe zajmujące się handlem tego typu częściami. Zakup akumulatora w takim miejscu posiada dodatkowe zalety, którymi są możliwość zamontowania akumulatora oraz skorzystanie z wiedzy fachowców.

Jednak współcześnie zakupy tego typu możemy także zrealizować za pomocą Internetu. Należy przy tym pamiętać, że akumulator nie może być dostarczany przez kuriera jako zwykła paczka. Konieczne jest jego odpowiednie zabezpieczenie oraz ułożenie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko rozlania się niebezpiecznego dla zdrowia elektrolitu, co dodatkowo wiąże się z ryzykiem skażenia środowiska naturalnego. 

Akumulatory znajdują się także w ofercie niektórych hipermarketów. Zazwyczaj są to miejsca atrakcyjne cenowo, jednak należy pamiętać o tym, że do prawidłowego funkcjonowania akumulatorów niezbędne jest ich odpowiednie magazynowanie oraz konserwacja. Co 1,5 miesiąca nieużywane akumulatory należy doładowywać oraz sprawdzać ich parametry. Zdarza się, że w takich miejscach jak sklepy wielkoformatowe zapomina się o tego typu czynnościach.

Co zrobić z akumulatorem po zakończeniu jego eksploatacji?

Akumulator zawiera wiele szkodliwych substancji dlatego pod żadnym pozorem nie wolno postępować z nim tak jak z tradycyjnymi odpadami. Kwestię z tym związane reguluje ustawa z dnia 24.04.2009 roku o bateriach i akumulatorach. Według jej wytycznych tego typu odpady należy przekazać odpowiednim podmiotom np. podmiotom zajmującym się obrotem tego typu towarem. W praktyce oznacza to, że kupując nowy akumulator, zużyty musimy dostarczyć sprzedawcy. W przeciwnym razie konieczne będzie uiszczenie tzw. opłaty depozytowej wynoszącej 30 zł. Ponadto sprzedawca np. ze starter.auto.pl – firmy, która oferuje akumulatory używane, odnotuje ten fakt w specjalnym formularzu. Jeżeli w ciągu 30 dni dostarczymy stary akumulator odzyskamy wpłacone pieniądze.