Flaga dla każdego narodu stanowi istotny element i jest jednym z najbardziej istotnych symboli narodowych. Polska flaga składa się z poziomych pasów bieli i czerwieni. Owa czerwień to w rzeczywistości kolor karmazyn, czyli ciemna czerwień. Co ciekawe, nie zawsze tak było, gdyż od 1927 roku, obowiązywał cynober, czyli czerwień na pograniczu pomarańczowego. Cynober obecny był na Polskiej fladze przez przeszło pięćdziesiąt lat.

Podstawowe informacje

Flaga Polski wyróżnia się nie tylko kolorami, ale również wielkością. Stosunek długości pasów bieli i czerwieni regulowany jest nawet ustawą i musi on stanowić propozycje 5 do 7. W historii barwy Rzeczypospolitej Obojga Narodów stanowił sztandar, który składał się aż z trzech psów: dwóch czerwonych oraz białym pomiędzy nimi. Okres przedrozbiorowy z kolei uznawał zgodnie z ówczesną tradycją aż trzy kolory narodowe: biel, karmazyn oraz granat.

Ma to swoje źródło w strojach żołnierzy kawalerii, do której należała głównie szlachta. Po raz pierwszy barwy bieli i czerwieni zostały ustanowione jako narodowe 3 maja 1792 roku. W chwili obchodów rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, jako nawiązanie do polskich barw narodowych kobiety wystąpiły w białych sukniach, w pasie z czerwoną wstążką. Zaś mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy. Było to jednocześnie nawiązanie do heraldyki Królestwa Polskiego, czyli białego orła na czerwonym tle.

Flaga Polski znajduje swoje odbicie w sztuce oraz kulturze. Artyści patriotyczni bardzo często przedstawiali flagę jako symbol narodowy na obrazach, w utworach literackich, jak na przykład Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu z 1 października 1944 roku „a każda (flaga) jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona!”. Ostatnia zmiana prawna w kwestii flagi narodowej miała miejsce 31 stycznia 1980 roku.

Szanowanie flagi narodowej jest obowiązkiem każdego Polaka. Ochrona symboli narodowych jest pond to zapewniona prawnie, stąd każde jej znieważenie lub niewłaściwe jej wykorzystanie  może być surowo ukarane. Jednak Polacy kochają swoją flagę!

Więcej na temat symboli narodowych przeczytać można na https://okolicznosciowe.com.pl/

Wejdź na http://kutw.pl/flaga-polski-najistotniejsze-informacje/