Odfrankowienie lub też unieważnienie kredytu we frankach wiąże się z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej oraz otrzymaniem zwrotu nadpłaconych rat. Równocześnie powoduje obniżeniem salda zobowiązania, jakie nie jest teraz uzależnione od kursu CHF. W konsekwencji klient płaci kredyt dany w PLN, z zawarciem dotąd spłaconego pieniądza. Oprocentowanie jest z umowy, wsparte na stawce LIBOR+marża. Tymże samym spada wielkość opłaty.
W wypadku potwierdzenia, iż konkretne klauzule waloryzacyjne stanowią klauzule abuzywne, natomiast umowa kredytu po ich likwidacji z treści umowy może dalej być, dopuszczalne jest dochodzenie roszczenia o opłatę nadpłat wykonanych poprzez kredytobiorcę w zapłacie konkretnych rat kapitałowo-odsetkowych, natomiast powstałych w związku z indeksowaniem stóp kredytu, jak i salda zobowiązania do kursu CHF. Efektem owego jest tzw. odfrankowienie umowy kredytowej tj. zachowanie umowy strice w złotych polskich z wykluczeniem jakiegoś połączenia z jednostką zagraniczną przy równoczesnym oprocentowaniu kredytu stawką LIBOR.

Nieważność klauzul indeksacyjnych – odfrankowienie kredytu
Efektem przekonania, iż klauzule indeksacyjne stanowią klauzule abuzywne, jest ich nieważność od chwili zatwierdzenia umowy. Z kolei z nieważnością klauzul indeksacyjnych wiąże się odfrankowienie kredytu polegające oczywiście na usunięciu z umowy zakazanych uregulowań umownych oraz uznaniu, iż frankowicz wypłacał kredyt w przeszacowanej wielkości. Jeśli klauzule indeksacyjne są nieważne, to bank zupełnie nie był uprawniony do obliczania płaconych rat określonych w złotówkach na franki szwajcarskie.

Czy da się wygrać z bankiem?
Jeszcze więcej postępowań kończy się opublikowaniem poprzez sąd dobrych dla pokrzywdzonych frankowiczów rozstrzygnięć. Korzystając z pomocy fachowej kancelarii, mogą oni efektywnie dochodzić własnych praw. Przeważnie, przed rozpoczęciem jakichś przedsięwzięć kredytobiorców powstrzymuje lęk przed udaniem się na drogę prawną z ekonomicznym gigantem. W rezultacie płacą oni następne raty, przesyłając bankom dodatkowe, nienależne im świadczenia w formie dużych procent indeksowanych kursem CHF.